رفتن به محتوا رفتن به فوتر

عکسی از قلعه سنگی چهریق در روستای چهریق علیا نزدیکی شهرستان سلماس

به دلیل قلعهٌ ساخته شده در چهریق، این مکان پس از دوره افشاریه و زندیه، مورد توجه حاکمان و سلاطین زمان بود. در جریان جنگ روس ها با مجاهدان و مشروطه خواهان در سال ۱۲۹۰شمسی«امیرحشمت نیساری»و «میرزا آقا بلوری»نیز در این قلعه مستقر شدند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر