رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شاگرد لحیم گر با دمه آتش را تیز می کند و هوه در دست استادکار است

اشتراک گذاری

ارسال نظر