رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تقدیرنامه به موسس مدرسه

 تقدیرنامه قاجاری به«میرزا علی»مشهور به«مستطاب»و اعطای نشان درجه سه به وی به دلیل تاسیس مدرسه ای در تفلیس گرجستان به نام«اتفاق ایرانیان» به تاریخ برج اسد 1337 هجری قمری

سند و توضیح: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر