رفتن به محتوا رفتن به فوتر

لیاخوف و صاحبمنصبان بریگاد

«لیاخوف»و صاحبمنصبان عالیرتبه بریگاد قزاق در ستاد جنگی باغشاه

کودکی که در کنار«لیاخوف» با لباس قزاقی ایستاده است،«محمدحسن میرزا» پسر کوچک«محمدعلی شاه» است که پس از سقوط«محمدعلی میرزا» و سلطنت«احمدشاه» ولیعهد ایران شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.