رفتن به محتوا رفتن به فوتر

متن فرمان مشروطه

متن فرمان مشروطه که از طرف«مظفرالدین شاه» که در تاریخ 14 جمادی الثانی 1324 هجری قمری صادر شده است

جناب اشرف صدراعظم    از آنجا که حضرت باریتعالی جلّ شانه، سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده، لهذا در این موقع که …همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و…و تایید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود،‌ چنان مصمم شدم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان وعلما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه، در دارالخلافه طهران، تشکیل و تنظیم شود که در تمام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه، مشاوره و مداقّه لازمه را به عمل آورده، با هیات وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت و کمک لازم را….    و در کمال امنیت و اطمینان، عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اجل دولت به عرض برساند که به صحه… توشیح و به موقع اجرا گذارده شود. بدیهی است که به موجب این دستخط مبارک، نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را به واقع، تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ، مرتب و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و به عون الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست، افتتاح و اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می داریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است، ….باشند. در قصر حاحبقرانیه به تاریخ چهاردهم شهر جمادی الثانیه 1324 هجری در سال یازده سلطنت ما.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.