رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از راست ایستاده ها: «میرزا محمد باقر محرر»-«حاجی رمضانعلی یزدی»-«میرزا عبدالغفار منشی»-«حاج محمد حسین آقا رجبعلی یزدی»-«حبیب الله خان آجودان»

نشسته ها: «حاجی محمد ابراهیم»تاجر طهرانی- «آقا سید آقا»تاجر کاشانی- «نصرالله میرزا»رییس مجلس و نایب وزارت تجارت-«حاجی میر تقی آقا تبریزی»- «آقا میرزا ابراهیم شیرازی»

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.