رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«محسن میرزا دارا»برادر خانم«مرحوم حاجی میرزا ابوطالب»به خط«ناصرالدین شاه»

الامیر امیرآخور غره رمضان المبارک سنه 1281 سیچقان ییل، اوایل دلو – روزی که من مسهل نمک خورده بودم. دست امیر آخور که دستمال بسته است، از ناخوشی نقرستی ورم کلی دارد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر