رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میدان مخبرالدوله از غرب به خیابان شاه آباد و مجلس شورا، از جنوب به میدان توپخانه، از شرق به خیابان اسلامبول و نادری و از شمال به خیابانی که نام امروزی آن طالقانی است منتهی می‌شود.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100