رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مردم در میدان قاپق

میدان قاپق در تهران یک نفر را کشتند، مردم تماشا می کنند. دی 1312

اشتراک گذاری

ارسال نظر