رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«میرزا حسن مستوفی الممالک»در کودکی

«میرزا حسن مستوفی‌الممالک» معروف به«آقا»، دولتمرد ایرانی و پنج دوره نخست وزیر ایران در دوره قاجار بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر