رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مصالحه نامه روستای گلهرود

ورقه سند مصالحه نامه میان«مرحوم مظفرالسلطنه»و«علینقیخان سرتیپ»در مورد چهاردانگ روستای گلهرود زنجان با ذکر اسامی و سهم مادر و خواهران مصالح

بعد از حمد و صلواة غرض از تحریر این کلمات شرعیه آیات آن است که به مصالحه شرعیه صحیحه نمود مقرب الخاقان معتمد السلطان«آقای مظفرالسلطنه پاشاخان»(مهر: مظفرالسلطنه) دام مجده خلف علیین آشیان«میرزا ابراهیم خان مظفرالدوله» رحمة الله طاب ثراه در حالتی که قاطبه اقاریر شرعیه از وی نافذ بود، به طوع رغبت خود دانسته و فهمیده عالماً و عامداً با سرکار مقرب الخاقان معتمد السلطان«علینقی خان سرتیپ» دام مجده تمامی و همگی مساحت چهار دانگ از جمله شش دانگ قریه گلهرود با کافه توابع شرعیه و لواحق عرفیه از اراضی مائیه و دئمیه از تلال و جبال و عیون و انهار و اشجار و دهکده و باغات و قنوات و بیوتات و عمارات و طواحین و بساتین و یونجه زار و مزارع و مراتع و مرابض و غیر تلک و لاحق به هر اسمی که بوده باشد، سواء رقم ام لم یرقم که به هیچ وجه من الوجوه مستثنا نشود از آن چیزی محدود به حدوده الشایعه المعروفه المحرر در ذیل:

شرقاً:

حد ملک تهم و خشکرود

غرباً:

ملک طرح (طسوج!)آباد؟

جنوباً:

حد ملک باغ چائی

شمالاً:

قریه دگاه و صالح دره و تخته ؟ و هفت چشمه

در مقابل و عوض سه هزار تومان نقد ریال(بالای حروف مبلغ به سیاق :۳۰۰۰ تومان )ناصرالدین شاهی خلد الله ملکه و سلطانه عقد مصالحه با اسقاط عامه خیارات موجبه بر فسخ از خیارغبن و غیره به عمل آمد و وجه المصالحه محسوب از وجه مصالحه ورثه«گوهر خانم» و«آسیه خانم»مرحومتین همشیره های خود مصالح معظم در باب ادعای ارثی ایشان از ترکه «مظفرالدوله»مغفور طاب ثراه و«امیرزاده»(همسرمظفرالدوله)مرحومه طاب ثراها گردیده، دیناری باقی نماند، به حواله شرعیه قبض و اقباض به عمل آمد و شرط شرعی در ضمن عقد لازم گردید که در صورت استحقاق غیر در مساحت مسطوره کلاً ام بعضاً عیناً ام منفعتاً خود مصالح مزبور معظم از عهده غرامت آن برآید پس(ازاین) به مساحت چهار دانگ گلهرود ملکی است از املاک متصالح معظم(سرتیپ علینقی خان دامادمظفرالدوله) و حقی است از حقوق او. له التصرف

حرر فی بیست و چهارم شهر ربیع الاول سنه ۱۳۰۲

مهر: مظفر السلطنه
خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.