رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ملواق(ابزار برداشتن مرکب) از ادوات کار منشیان و خوشنویسان- دوره قاجار

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر