رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«میرزانظام الدین غفاری مهندس الممالک» وزیر معارف و اوقاف

او فرزند«میرزا ابراهیم غفاری» و متولد قریه بزرآباد کاشان و جزو متعلمینی بود که دولت ایران به اتفاق«حسنعلیخان گروسی امیر نظام» برای تحصیل به فرنگستان فرستاد.«میرزانظام الدین» به فرانسه رفت و پس از اتمام تحصیلات در سال 1284 هجری قمری به ایران بازگشت. در مراجعت موکب«ناصرالدین شاه» از سفر کربلا که«حاجی میرزا حسینخان مشیرالدوله» به وزارت عدلیه برقرار شد، ریاست مجلس تحقیق وزارت عدلیه به«میرزا نظام» واگذار گردید. در وزارت جنگ،«مشیرالدوله سپهسالار اعظم» از وزارت عدلیه استعفا داده، یکی از شش نفر اجزای مجلس لوازم عسکریه شد. در سنه 1288 هجری قمری به منصب سرهنگی رسیده، از جانب دولت مامور خرید بعضی لوازم عسکریه از قبیل توپ و غیره شد و به فرنگستان رفت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.