رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میدان نقش جهان، مسجد شاه عباس- حدود سال 1310. عکس از«ارنست هرتسفلد»

کتیبه داخل عکس آسیب دیده و خط«علیرضا عباسی تبریزی شاهنوازخان»است. 

با تشکر از استاد شیرازیان

اشتراک گذاری

ارسال نظر