رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«ابوالقاسم قره گوزلو»

معروف به«ناصرالملک» فرزند«سرتیپ احمدآقا»از فرماندهان قزاق همدان و جدش«میرزا محمودخان ناصرالملک» از درباریان بسیار متنفذ و مورد علاقه«ناصرالدین شاه» بود. «ابوالقاسم» برای ادامه تحصیلات به انگلستان رفت و رشته علوم سیاسی و مالی را در دانشگاه آکسفورد به مدت شش سال به اتمام رسانید و پس از مراجعت به ایران در سال 1302 هجری قمری به درخواست جدش«ناصرالملک» لقب«مشیرحضور» به او داده شد. در سلطنت«ناصرالدین شاه» در حالی که در زمره درباریان بود،‌ کارش، مترجمی و خواندن روزنامه و قوانین خارجی برای شاه بود.«ناصرالملک» اصول مالیاتی قدیم را بر هم زد و درصدد بود که سیستم حساب را از سیاق، خارج و مانند کشورهای اروپایی براساس عدد برقرار نماید و درآمدها و هزینه ها مشخص شوند. تنها اثری که از او باقی مانده، ترجمه نمایشنامه«اتللو» اثر«شکسپیر» از انگلیسی به فارسی است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر