رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه ای درباره ارسال سرب به تبریز

نامه ای از«چراغعلی خان زنگنه»( سراج الملک) پیرامون ارسال سرب از خمسه  به تبریز و نبود چهارپا برای ارسال پنجاه خروار سرب!

فدایت شوم

در باب سرب فرمایش شده بود که پنجاه خروار سرب حمل و نقل کرده، در دارالسلطنه تبریز تحویل آقای«میرزا احمدخان» شود. سرب موجود است. مال بارگیر ممکن نشد. بیست خروار به حمل شتران خود انفاد* گردید که برود در دارالسلطنه تبریز حسب الفرمایش تحویل آقای«میرزا احمدخان» نموده، قبض بیاورد و الباقی را در این روزها هر وقت مال به دست آمد، انفاد خواهم داشت. چون واجب(بود)عرض شد. زیاده عرضی ندارم.

* انفاد در اینجا به معنای ارسال کردن و فرستادن می باشد.

** سجع مهر«چراغعلی خان زنگنه» در این زمان«عبده چراغ علی» بوده و گویا لقب«سراج الملک» که با نام وی همخوان و معادل است، بعدها به وی اعطا شده است.

*** این سند نشان می دهد که در دوره قاجار، معادن سرب و روی زنجان و خمسه مورد استفاده و توجه درباریان بوده است.

باتشکراز آقای مسعود محمدی

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.