رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نامه رییس الوزرا به کمال الملک

ریاست وزرا- به تاریخ 26 برج اردیبهشت- ییل 1304

جناب«آقای کمال الملک»، معاون وزارت صنایع مستظرفه

چنان که مسبوق هستید، اینجانب همواره در امور راجعه به جنابعالی نهایت مساعدت و همراهی را داشته و شما را یکی از بهترین عناصر وطنخواه مملکت دانسته، یک احساسات نیکویی در من وجود دارد و هیچ گاه انتظار ندارم با وجود بودن جنابعالی و آن مساعدت اینجانب، قصوری در اداره شما حاصل آید. لزوماً زحمت می دهد، با نهایت دلگرمی مشغول کار خودتان بوده، در هر مورد اشکالی داشته باشید، به من رجوع نمایید. البته مساعدت کامل خواهد شد.

رییس الوزراء

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.