رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نقشه ای از طهران- در قسمت جنوبی این نقشه، نام دروازه شاه عبدالعظیم، در جنوب شرقی، دروازه دولاب، در بخش شمالی، دروازه اسدالدوله و در  شمال شرقی شهر، دروازه قزوین دیده می شود. 

دروازهٔ شمالی ارگ در دوره تسلط«افغان‌ها» بر تهران یعنی پس از دوران«صفویه»بنا شد. این دروازه که به نام«دروازه اسدالدوله»معروف بود، در مدخل خیابان باب همایون احداث گردید و تعداد دروازه‌های تهران را به شش عدد رساند. گفته می‌شد که«افغان‌ها»برای فرار در مقابل شورش و حملهٔ احتمالی مردم تهران این دروازه را با نام سرکرده خود،«اسدالدوله» در شمال ارگ بنا کردند. این دروازه در آن روزگار به بیابان راه داشت و بعدها دروازهٔ دولت نام گرفت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر