رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمان مشروطیت در دست امین الضرب

نمایندگان تجار تهران در باغ سفارت انگلیس- «مظفرالدین شاه» فرمان مشروطیت را صادر کرد و«حاج حسین آقا امین الضرب» آن فرمان را در دست گرفت و عکس انداخت

از چپ:

ردیف اول: نفر اول«امین التجار کردستانی»- نفر دوم«حاج سید احمد مرتضوی»- نفر سوم«حاج سید محمد صراف علوی»

ردیف دوم:نفر اول«حاج حسین آقا امین الضرب» فرمان به دست- نفر چهارم«حاج محمد بوشهری معین التجار»

ردیف سوم: نفر دوم«حاج میرزا حسن کاشی»(پدر حسین)- نفر سوم«آقا شیخ حسین سقط فروش»- نفر پنجم«آقا میرزا محمود اصفهانی»- نفر ششم«حاج محمدتقی شاهرودی»

از میان این جمع،«حاج سید مرتضی مرتضوی»،«حاج حسین آقا امین الضرب»،«حاج محمد بوشهری معین التجار»،«حاج محمدتقی شاهرودی» و «حاج محمدعلی شالفروش» در نخستین دوره مجلس شورای ملی به عنوان نماینده تجار ایران و «امین التجار کردستانی»به عنوان نماینده مرغ فروش و بره فروش بازار تهران در مجلس، حضور پیدا کردند.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.