رفتن به محتوا رفتن به فوتر

“نورماندی” بزرگترین کشتی اقیانوس پیمای جهان

غوطه ور شدن این کشتی عظیم الجثه در آب، جزر و مد عجیبی ایجاد می کرد

اشتراک گذاری

ارسال نظر