رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نگاره شاه طهماسب

نگاره«شاه طهماسب صفوی»- رقم«صحیفه بانو» از مرقعی از قرن دهم- موزه ویکتوریا و آلبرت 

اشتراک گذاری

ارسال نظر