رفتن به محتوا رفتن به فوتر

 ورود ستارخان از دروازه گمرک تهران

 ورود«ستارخان»سردار ملی  از«دروازه گمرک» تهران در سال هزار و سیصد و بیست و هشت هجری قمری

اشتراک گذاری

ارسال نظر