رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پادشاه و ملکه یونان

پادشاه و ملکه یونان در یک دیدار رسمی از رم

پادشاه پاول و ملکه فدرایس برای یک دیدار رسمی وارد رم شدند و با شلیک 21 گلوله توپ از آنان استقبال شد. رئیس جمهور گرونچی با همسر خود در ایستگاه اوستیا به مهمانان سلطنتی خوشامد گفت و از آنجا موکب پادشاه با گذر از خیابان های اصلی پایتخت، روانه یکی از هفت تپه اصلی شهر رم شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر