رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خروشچف در اسلو

محافظ خروشچف، در ماشین را برای او نگاه می‌دارد. این عکس در ساختمان دولت گرفته‌شده، در زمانی که نخست‌وزیر به اسلو رفته‌ بود.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100