رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ژنرال باراتوف

باراتوف و سفرای خارجی در مراسم بازدید صدراعظم ایران از اردوگاه ارتش تزاری روسیه در قزوین جنگ جهانی اول 1914-1918

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100