رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ژنرال های فرانسوی

 

ژنرال های سرزمین گل،« ژنرال دوگل» ، «ژنرال لوکلر» و «ژنرال کونینگ» در حال عبور از خیابان شانزلیزه

 

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر