رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کارت تبریک«عبدالعلی طباطبایی دیبا»به«آقا حاج سید محمد مجتهد زنجانی»با خط و امضای خودش  

«سیدعبدالعلی طباطبائی دیبا» ملقب به(سیدالمحققین)از روحانیون مشروطه‌خواه آذربایجان، تنها نماینده ایل شاهسون و نخستین نماینده مشکین شهر در مجالس قانونگذاری ایران بود.

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر