رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کشتی مظفرالدین شاه

تصویر کشتی که در سال هزار و سیصد و بیست هجری«مرحوم مظفرالدین شاه» نورالله مرقده از انزلی ایران به خاک روسیه عبور می فرمایند

اشتراک گذاری

ارسال نظر