رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کلاف های برنجی برگردن زنان بِرمه

کلاف های برنجی با وزنی بیش از دوازده پوند دور گردن زنان یک قبیله در بِرمه. این کلاف ها از دوران کودکی دور گردن آنان گذاشته می شود

اشتراک گذاری

ارسال نظر