رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«کلنل لیاخوف»فرمانده بریگاد سواره قزاق و حاکم نظامی تهران در مجلس ضیافتی که بعد از کودتا به افتخار او برپا شده بود

اشتراک گذاری

ارسال نظر