رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کلنل محمدتقی خان پسیان

«محمدتقی خان پسیان» از نظامیان اواخر دوره قاجار

او از آغاز تشکیل ژاندارمری ایران تا 9 سال پس از آن در این نهاد، خدمت کرد و در سال 1300 پس از شورش علیه دولت مرکزی به نخست وزیری«قوام السلطنه»، در قوچان کشته شد.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر