رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گاندی رهبر استقلال هند

«گاندی» پیش از آن که به دست یک هندی متعصب کشته شود برای یک پارچگی هندوستان، کوشش ها کرد

لیکن زحمات او بی نتیجه ماند. «گاندی» با دوپاره شدن هند مخالف بود و آرزو داشت که در هندوستان مسلمانة هند و مسیحی و دیگر ادیان در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر