رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گرامافونی که به حضور«مظفرالدین شاه»آورده اند.1143-1144 

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر