رفتن به محتوا رفتن به فوتر

گروپ صد نفر سوار

گروپ صد نفر سوار جدید قزاق خراسان که به به توسط«محمدصادق خان» به ترتیب گرفته شد

عکاس مخصوص اعلیحضرت قدرقدرتشاهنشاهی ارواحنافداه، دارالخلافه ناصری، خانه زاد«عبدالله قاجار»

اشتراک گذاری

ارسال نظر