رفتن به محتوا رفتن به فوتر

منظره ای است از گزمه ها در روستاها، شخصی که روی سکو نشسته و مشغول کشیدن قلیان است، رییس گزمه هاست

اشتراک گذاری

ارسال نظر