رفتن به محتوا رفتن به فوتر

یوزباشیان دوره ناصری

یوزباشیان در دوره«ناصرالدین شاه»

از راست ردیف اول:«حاجی احمد آقا»- «آقا بالا بیک»- ردیف دوم: «عبدالله بیک»-«مرتضی بیک»-«مشهدی سبزعلی»-«حاجی اسماعیل»-«مجید بیک»

عکاس:«عبدالله قاجار»عکاس مخصوص«ناصرالدین شاه»و مدرسه دارالفنون

اشتراک گذاری

ارسال نظر