رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرماندهی نیروی دریایی

یک نقاشی از «سلطان محمد دوم» که نیروی دریایی خود را برای رزم، تهییج و تشویق می کند

برگرفته از کتاب«فائوستو زونارو، نقاش دربار عثمانی»

اشتراک گذاری

ارسال نظر