رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اولین رادیو در ایران

این نخستین رادیویی بود که به ایران آمد و قیمت آن 160 تا 200 تومان بود. از آنجا که در شهرستان ها برق شبانه روزی وجود نداشت، استفاده از رادیو پس از به کار افتادن کارخانه برق، میسر شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر