رفتن به محتوا رفتن به فوتر

یادگاری ظل السلطان

به خدمت جناب مستطابِ اشرف« آقای اتابک اعظم» سلمه الله تعالی انشاالله به یادگاری داده شد

«سلطان مسعود میرزا قاجار، ظلّ السلطان» سنه ۱۳۲۵
خط خود«ظل السلطان»
عکس و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر