رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تیتو در اتاق کارش

تیتو در اتاق زمستانی و گرم و نرم خود، به نقاشی دیگری از کرستو هگه داسیک می نگرد که ساختمان نخستین خط آهن پس از جنگ را نشان می دهد.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100