رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کارش در حال عکاسی از خروشچف

خروشچف دوست می دارد که از او در لباس زمستانی اهالی سیبری عکس برداشته شود. لباسی که در سرمای 40 درجه زیر صفر بدن را به خوبی گرم نگه می دارد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100