رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دکتر آدناور در کنار خانم دیفن بیکر همسر نخست وزیر کانادا در زمان اقامت دو روزه در بن.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100