رفتن به محتوا رفتن به فوتر

یک عکس استثنایی از روباه پیر

دکتر آدنائر به خاطر سیاست سرسختانه و حیله گرانه اش در برابر استالین روباه پیر لقب گرفته است. از روباه پیر 30 نگهبان مسلح در باغ سرسبزی شبانه روز محافظت می کنند.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100