رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه»

«علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه»شاهزاده دانش دوست قاجار که در جریان سفر«ناصرالدین شاه» به چمن سلطانیه(1238 شمسی)اجرای خط تلگراف طهران-سلطانیه را به پایان رساند و از سوی شاه به سمت اولین وزیر علوم ایران منصوب شد و تا پایان عمر(به مدت 22 سال)عهده دار این سمت ماند.

عکس از میرغوغا

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر