رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«تخت طاووس»

تخت طاووس قاجاری که یکی از تخت های جواهرنشان سلطنتی است، در سال 1216 هجری قمری به دستور«فتحعلیشاه قاجار»و با دست هنرمند جواهرسازان اصفهان ساخته شد. این شاهکار هنری در ابتدا به دلیل وجود صفحه ای آینه ای به شکل خورشید، تخت خورشید نامیده شد، ولی بعد از ازدواج«فتحعلیشاه» با«تاج الدوله»، تخت طاووس نام گرفت.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر