رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگرافی از نسیم شمال

صورت تلگراف«سید اشرف الدین نسیم شمال» به«محمد ولیخان تنکابنی»(سپهدار اعظم)

اداره پست وتلگراف گیلان از آستارا

سواد تلگراف راجع به حضرت مستطابِ اشرف«آقای سپهدار اعظم» مدّظله العالی

تاریخ ۷ ربیع الثانی ۱۳۲۷

حضورمبارک حضرت اشرف اسعد«آقای سپهدار اعظم» روحی فداه

«خداوِرَن»پسرمرحوم«حاجی الله وِرن»پیک آجودان گرگانرود  مدتی در اصطبل مبارک، متحصّن بودند. در اوایل مشروطیت در خدمت ملت از جان و مال خود گذشت(فراوان نموده، لذا) استدعا از کرم عمیم حضرت اشرف آن که: مشارالیه را به منصب آجودانی ملّی سرافراز فرمائید تا با کمال دلگرمی مشغول خدمت به ملت باشد.

فدوی ملت«اشرف(الدین)الحسینی»

اداره تلگرافخانه گیلان، رشت ۱۳۲۷

فدوی:«احمد» است.

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.