رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رییس جمهور تیتو ثابت کرده است که برای شکستن بلوک شوروی و توسعه برند خود از کمونیسم ملی، به قدر کافی قدرت دارد.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100