رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از راست:«سیدحسن تقی زاده»-«محمدعلی تربیت»-«حسین پرویز»-«محمدصادق علیزاده»-… -«عبدالرحیم خلخالی»

اشتراک گذاری

ارسال نظر