رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حکم شاه برای برقراری مواجب

فرمان«ناصرالدین شاه»مبنی بر برقراری مواجب و مقرری فرزند«بیگم خانم»دختر«محسن میرزا میرآخور»که بعد از فوت این بانو جهت فرزند وی و«آقاخان مظفرالدوله»، «امیرزاده خانم»همسر دوم«امیر محمدخان مظفرالسلطنه»تعیین شده بود. 10 ماه قبل از ترور«ناصرالدین شاه»

سجع مهر

«الملک لله تعالی

تا که دست ناصرالدین خاتم شاهی گرفت، صیت داد و معدلت از ماه تا ماهی»

چون مرحومه شاهزاده«بیگم خانم» صبیه مرحوم مبرور«محسن میرزا» متعلقه امیرالامراء العظام«آقاخان مظفرالدوله امیرتومان» این روزها به رحمت ایزدی پیوسته و مبلغ چهارصد تومان که بعد از وضع رسومات دیوانی سیصد و بیست تومان[است]مقرری و دیوانی دارد و رعایت اولاد او منظور نظر مرحمت گستر خدیوانه است، علی هذه السنه مسعود قوی ئیل سعادت تحویل مبلغ هشتاد و هفت تومان و پنج هزار دینار مواجب مرحومه مزبوره را در حق علیا مکرمه امیرزاده خانم صبیه او به صیغه مقرری برقرار فرمودیم و هرساله بعد از وضع رسوم دیوانی دریافت کرده و صرف معاش خود سازد. مقرر آنکه مقربوالخاقان مستوفیان عظام و کتبه کرام شرح فرمان مبارک را ثبت و ضبط نموده، در عهده شناسند.

 تحریراً فی شهر محرم الحرام سنه 1313

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.