رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دستور رییس نظام زنجان در مورد پیگیری املاک میرزا ابوطالب زنجانی

دستور«وجیه الله میرزا سیف الملک سپهسالار» به«رشیدالدوله» رییس نظام زنجان در مورد پیگیری مطالبات املاک«حاج میرزا ابوطالب زنجانی»

نواب اشرف والا«رشیدالدوله»رییس نظام خمسه و گروس زیّد مجده

از قراری که جناب مستطاب شریعتمدار حجت الاسلام«حاجی میرزا ابوطالب مجتهد»سلمه الله تعالی، یک طغری بیع شرط نامچه شرعی ابراز فرموده اند، معادل پانصد و شصت تومان از امیرالامراء العظام«مظفرالدوله» طلب دارند و مدتی از وعده تمسک گذشته، در ادای تنخواه تعلل می نماید. مخصوصاً می نویسم که«مظفرالدوله» را حاضر نموده، گفت و گو نمایید و تنخواه آقا را تمام و کمال گرفته، عاید دارید و اگر در دادن تنخواه، حاضر نیست، همان قدر ملکی که بیع گذاشته و مدتش منقضی شده، ضبط نموده، به تصرف گماشتگان آقا بدهید. در هر صورت، این عمل را به زودی انجام داده، تفصیل را بنویسید که خدمت جناب معظم له عرض بشود.

فی شهر شعبان 1320

امیر

اشتراک گذاری

ارسال نظر